Antwoord

Normaal gesproken is een MRSA-verdenking of een MRSA-kolonisatie geen belemmering voor het krijgen van medische zorg! De ontvangende zorgverlener zal wel extra voorzorgsmaatregelen moeten nemen (patiënt zien op ontruimde kamer, dragen van beschermende kleding, behandeling aan het einde van het programma met daarna desinfectie etc.).


Opmerkingen

Deze maatregelen brengen extra organisatie mee. Daarom zal in de regel bij niet-spoedeisende gevallen gewacht worden totdat de MRSA-kweekuitslagen bekend zijn. Zijn ze negatief dan hoeven geen extra maatregelen genomen te worden; zijn ze echter positief dan moeten deze maatregelen wel genomen worden. Vaak is het dus praktisch om de ongeveer vijf dagen kweektijd af te wachten alvorens de patiënt te helpen. In alle spoedgevallen daarentegen heeft ieder Nederlands ziekenhuis voorzieningen om eventueel MRSA-positieve patiënten te allen tijde, onder beschermende maatregelen, adequaat op te kunnen vangen.


Bronnen


Voorbeelden

Geen

.