Antwoord

Het belangrijkste argument voor het handhaven van het strikte search-and-destroy beleid in Nederland is dat het loslaten van het beleid zou leiden tot een sterke toename van MRSA en de daarmee gepaard gaande toename in ziektelast en sterfte. In het belang van patiëntveiligheid wordt het in Nederland niet geaccepteerd dat mensen in het ziekenhuis in plaats van beter nog zieker worden en daarom blijft het search-and-destroy beleid van kracht.


Opmerkingen

Op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een commissie van deskundigen, geïnstalleerd door de vice-voorzitter van de Gezondheidsraad, in 2006 advies uitgebracht over het MRSA-beleid in Nederland. Op basis van een uitgebreid onderzoek adviseert de commissie het huidige MRSA-beleid in Nederland te handhaven. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

  1. Uit Brits onderzoek is duidelijk geworden dat loslaten van een strikt beleid resulteert in een sterke toename van MRSA-infecties. Deze zou dan komen bovenop de infecties met S. aureus die zich in Nederland voordoen.
  2. Het loslaten van het beleid zal resulteren in verdere resistentieontwikkeling van MRSA tegen vancomycine en andere antibiotica, waardoor de kans op effectieve behandeling van MRSA-infecties vermindert.
  3. De kosten voor MRSA-infecties bij loslaten van het beleid sterk stijgen en waarschijnlijk veel hoger zijn dan in de huidige situatie met het strikte MRSA-beleid.

Bronnen


Voorbeelden

  1. Brits onderzoek: Griffiths C, Lamagni TL, Crowcroft NS, Duckworth G, Rooney C. Trends in MRSA in England and Wales: analysis of morbidity and mortality data for 1993-2002. Health Stat Q 2004; (21): 15-22. Reacher MH, Shah A, Livermore DM, Wale MC, Graham C, Johnson AP e.a. Bacteraemia and antibiotic resistance of its pathogens reported in England and Wales between 1990 and 1998: trend analysis. BMJ 2000; 320 (7229): 213-216.
  2. Resistentie-ontwikkeling door antibioticagebruik: Goossens H, Ferech M, Vander SR, Elseviers M. Outpatient antibiotic use in Europe and association with resistance: a cross-national database study. Lancet 2005; 365 (9459): 579-587.
  3. Kosteneffectiviteit: Vriens M.R., Blok H.E.M., Fluit A.C., Troelstra A., van der Werken Chr., Verhoef J. Kosten van het huidige infectiepreventiebeleid voor meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) beduidend lager dan bij loslaten van dat beleid; een retrospectief onderzoek over 10 jaar in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Ned Tijdschr Geneeskd 2005; 1048-1052.
.