Antwoord

Deze patiënt wordt in Nederland beschouwd als een patiënt in risicocategorie 2: matig verhoogd risico op MRSA. Totdat aan de hand van kweekuitslagen uitgesloten kan worden dat de patiënt MRSA heeft, worden de maatregelen genomen die bij risicocategorie 2 van toepassing zijn: geïsoleerde verpleging van patiënt, het dragen van een overjas, muts, mond-neus-masker en handschoenen door bezoekers en personeel bij het betreden van een isolatiekamer en handendesinfectie. De maatregelen mogen pas opgeheven worden als de kweekuitslagen drie keer achter elkaar negatief zijn.

Deze patiënten dienen gedurende het eerste jaar na behandeling te worden gezien als een patiënt met een matig verhoogd risico op MRSA-dragerschap. Zij hoeven niet in isolatie te worden opgenomen, maar er moeten wel inventarisatiekweken worden afgenomen.


Opmerkingen

Let op!: Dit is slechts een richtlijn. Elk ziekenhuis heeft specifieke MRSA-voorschriften. Raadpleeg bij twijfel altijd de ziekenhuishygiënist(e)!


Bronnen


Voorbeelden

.