Antwoord

Alle kweken moeten 3 keer negatief zijn, telkens met een tussenpoos van 7 dagen.


Opmerkingen

  • De controlekweken moeten minimaal drie keer, telkens met zeven dagen tussenpoos, negatief zijn.
  • Daarnaast mag geen enkele van de volgende risicofactoren aanwezig zijn:
    • Het gebruik van antibiotica
    • Huidafwijkingen, zoals wonden, eczeem, psoriasis, zweren
    • Drains, katheters, intravasale lijnen


Bronnen


Voorbeelden

.