Antwoord

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft nationale richtlijnen opgesteld ter voorkoming van MRSA-verspreiding in het ziekenhuis. Elk ziekenhuis past deze richtlijnen aan aan haar eigen situatie. Omdat elk ziekenhuis, maar ook elke regio anders is, heeft elk ziekenhuis een eigen MRSA-protocol. Er zijn bijvoorbeeld niet op elke afdeling isolatiekamers beschikbaar, en in bepaalde regio’s is het kweekbeleid anders omdat er meer varkenshouders wonen. In grote lijnen hanteren alle ziekenhuizen in Nederland echter dezelfde MRSA-richtlijnen.


Opmerkingen

Specifiek voor de gezondheidszorg is er de Werkgroep Infectie Preventie (WIP). Deze is in 1981 opgericht en bestaat uit deskundigen op het gebied van infectieziektenbestrijding, zoals arts-microbiologen en ziekenhuishygiënisten. De werkgroep heeft richtlijnen opgesteld ter voorkoming van MRSA-besmetting in de gezondheidszorg. Ziekenhuizen en andere zorginstellingen zijn niet verplicht zich daaraan te houden, maar gebruiken de richtlijnen als leidraad voor hun eigen MRSA-beleid. Wel moeten instellingen die van de richtlijnen afwijken hun keuze voor een ander beleid verantwoorden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg.


Bronnen


Voorbeelden

.