Antwoord

Het Nederlandse search-and-destroy beleid is gericht op het 'zoeken en verwoesten' van de MRSA-bacterie.


Opmerkingen

Zoeken (search)

Bij ziekenhuisopname wordt elke patiënt, die mogelijk MRSA heeft, geïsoleerd verpleegd en er worden kweken afgenomen. Totdat bekend is of de verdachte wel of geen MRSA heeft, blijft de patiënt geïsoleerd verpleegd. Ook van alle personen die contact hebben gehad met de MRSA-patiënt (dit kunnen dus ook ziekenhuismedewerkers zijn of medepatiënten), moeten kweken worden afgenomen.

Verwoesten (destroy)

Patiënten of medewerkers die MRSA-positief blijken te zijn, worden behandeld met zogenaamde decontaminatiemiddelen. Dit zijn neuszalf en chloorhexidinine vloeibare zeep waarmee huid en haar gewassen moeten worden. Als de MRSA-bacterie ook een infectie veroorzaakt worden antibiotica ingezet. Met het gebruiken van antibiotica zijn de artsen in Nederland heel voorzichtig omdat bacteriën ongevoelig (resistent) kunnen worden als te vaak antibiotica worden gebruikt.

Vanwege het actieve zoeken naar MRSA via het screeningsbeleid, en het gematigd toepassen van antibiotica komt MRSA in Nederland weinig voor, vergeleken met andere landen.


Bronnen


Voorbeelden

.