Antwoord

Kolonisatie betekent hetzelfde als dragerschap.


Opmerkingen

Kolonisatie betekent niets anders dan dragerschap. Dat betekent dus dat MRSA zich op de huid van de mens vestigt en zich vermeerdert zonder dat de mens er ziek van wordt. Mensen die MRSA op hun lichaam hebben zonder het te merken of zonder er ziek van te zijn, zijn dus MRSA-dragers.


Bronnen


Voorbeelden

.