Kolonisatie betekent dragerschap. Dat betekent dat MRSA’s zich op de huid van de mens vestigen en zich vermeerderen zonder dat de mens er ziek van wordt. Zulke personen zijn MRSA-dragers.

Infectie betekent dat de MRSA’s de huid binnendringen en de drager ziek maken. Een wond-, bot-, of longontsteking kan dan bijvoorbeeld het gevolg zijn.