Kolonisatie betekent dragerschap. Dat betekent dat MRSA’s zich op de huid van de mens vestigen en zich vermeerderen zonder dat de mens er ziek van wordt. Zulke personen zijn MRSA-dragers.

Infectie betekent dat de MRSA’s de huid binnendringen en de drager ziek maken. Een wond-, bot-, of longontsteking kan dan bijvoorbeeld het gevolg zijn.


Zowel bij kolonisatie als infectie moeten dezelfde hygiënische maatregelen genomen worden. Het verschil is dat patiënten met kolonisatie, ofwel MRSA-dragers, gedecontamineerd (ontsmet) worden: Door het wassen met een speciaal middel (Hibiscrub) en smeren met een speciale neuszalf (Bactroban) wordt geprobeerd de MRSA van de huid te verwijderen.

Personen met een MRSA-infectie krijgen meestal een behandeling met antibiotica om van de MRSA af te raken. Bij hen zorgt de MRSA-bacterie er namelijk voor dat zij ziek worden en daarom is het belangrijk te zorgen dat de MRSA van het lichaam verdwijnt.
.