Antwoord

In principe zijn er voor een gezonde persoon geen gevolgen of gevaren van MRSA.


Opmerkingen

Een uitzondering is de zogenaamde Community-Acquired MRSA (CA-MRSA). Deze kan wel een gevaar vormen voor gezonde personen. Bij CA-MRSA gaat het om mensen die de MRSA hebben opgelopen op een andere plaats dan in de gezondheidszorg. CA-MRSA kunnen ook bij gezonde mensen buiten het ziekenhuis ernstige infecties veroorzaken, die in een enkel geval zelfs door longontsteking de dood tot gevolg kunnen hebben. Vroeg of laat worden met CA-MRSA gekoloniseerde of geïnfecteerde personen in het ziekenhuis opgenomen en verergeren de daar reeds bestaande MRSA-problematiek. Screeningsonderzoek bij opname is de belangrijkste voorzorgsmaatregel tegen dit gevaar.

Een apart probleem vormen op dit moment de varkensboeren. Zij lopen MRSA op via hun varkens. Of ze hierdoor een grotere kans hebben om ziek te worden van de MRSA (dus een infectie te krijgen), is nog niet bekend.


Bronnen


Voorbeelden

.