Antwoord

MRSA is er al sinds 1961.


Opmerkingen

Methicilline Resistente Staphylococcus aureus (MRSA) werd voor het eerst gemeld in 1961, binnen 1 jaar na de introductie van het antibioticum methicilline. Snel daarna werden de eerste epidemieën met MRSA in de literatuur gerapporteerd. Sinds de jaren 70 is er een forse toename van de problematiek in Europa en de Verenigde Staten waar te nemen.

In ziekenhuizen in het buitenland, met uitzondering van Scandinavië en Engeland, is het percentage stafylokokken dat resistent (immuun) is voor methicilline erg hoog. De laatste jaren komt MRSA ook in toenemende mate voor buiten het ziekenhuis (Community Acquired-MRSA).


Bronnen


Voorbeelden

.