Antwoord

Bepaalde risicofactoren kunnen ervoor zorgen dat MRSA op de huid infecties veroorzaakt, zoals:

  • Regelmatig en lang antibioticagebruik
  • Wonden
  • Puncties
  • Operaties

Opmerkingen

Deze risicofactoren komen vaak voor bij patiënten in het ziekenhuis. Om te voorkomen dat ziekenhuispatiënten een MRSA-infectie krijgen, moeten in het ziekenhuis allerlei beschermende maatregelen genomen worden, zoals verpleging in isolatie.


Bronnen


Voorbeelden

pic-eg-ant-135-1-infectie

pic-eg-ant-135-2-infectie1

Bron: Texas Department of State Health Services

.