Antwoord

Als het gaat om dragerschap (kolonisatie) dan kunnen neuszalf en chloorhexidine-zeepoplossing worden ingezet. Als er sprake is van een infectie, dienen antibiotica ingezet te worden en heeft het toedienen van de neuszalf en zeep geen zin. Behandeling dient altijd in overleg met een arts-microbioloog te gebeuren!

Opmerkingen

Welke maatregelen genomen moeten worden, is afhankelijk van of de medewerker wel of geen huidafwijkingen heeft.

MRSA-positieve medewerkers met huidafwijkingen

 • Medewerkers bij wie MRSA is vastgesteld en die tevens een huidafwijking hebben, mogen niet werken op afdelingen waar patiënten aanwezig zijn.
 • Op de dag dat bekend wordt dat de medewerker MRSA-positief is, worden meteen weer kweken afgenomen van keel, neus, wonden en andere huidafwijkingen.
 • De behandeling met neuszalf en chloorhexidine vloeibare zeep wordt na het afnemen van de kweken direct gestart op de dag van de kweekuitslagen.
 • Neuszalf moet 3x daags aangebracht worden in de behaarde neus: Zalf aanbrengen en direct de neus even dichtknijpen om de zalf goed over het neusslijmvlies te verdelen. Dagelijks moeten huid en haren gewassen worden met de chloorhexidine-zeepoplossing.
 • Op de 10e, 15e en 20ste dag worden controlekweken afgenomen. De werknemer mag de werkzaamheden pas hervatten als alle 3 sets controlekweken negatief zijn.

MRSA-positieve medewerkers zonder huidafwijkingen

 • Medewerkers bij wie MRSA is vastgesteld en die geen huidafwijking hebben, mogen 2 dagen (48 uur) geen werkzaamheden verrichten op afdelingen waar patiënten verblijven.
 • Op de dag dat bekend wordt dat de medewerker MRSA-positief is, worden meteen weer kweken afgenomen van keel en neus.
 • De behandeling met neuszalf en chloorhexidine vloeibare zeep wordt na het afnemen van de kweken direct gestart op de dag van de kweekuitslagen.
 • De neuszalf moet 3x daags aangebracht worden in de behaarde neus: Zalf aanbrengen en direct de neus even dichtknijpen om de zalf goed over het neusslijmvlies te verdelen. Dagelijks moeten huid en haren gewassen worden met de chloorhexidine-zeepoplossing.
 • Op dag 3 mag de medewerker weer werken op de afdeling (dus 2 dagen na bekend worden van de positieve kweekuitslagen).
 • Op dag 5 zullen de kweekuitslagen van dag 1 bekend worden. Is 1 of meer hiervan positief, dan dient opnieuw een werkverbod te worden ingesteld. Vervolgens worden controlekweken afgenomen op de 10e, 15e en 20ste dag. De werknemer mag de werkzaamheden pas hervatten als alle 3 sets controlekweken negatief zijn.
 • Zijn op de 5e dag de kweken van dag 1 negatief, dan mogen de werkzaamheden worden gecontinueerd. Wel dienen nog controlekweken te worden afgenomen op de 10e, 15e en 20ste dag. Ook hier geldt: Is 1 of meer hiervan positief, dan dient opnieuw een werkverbod te worden ingesteld.

De Werkgroep InfectiePreventie raadt aan de medewerker in ieder geval nog eenmaal te controleren, drie maanden na de laatste van de set controlekweken. Langduriger controle kan nodig zijn indien huidafwijkingen (bijvoorbeeld eczeem) aanwezig zijn. Wanneer behandeling met neuszalf en chloorhexidine vloeibare zeep steeds geen resultaat heeft, dient de medewerker te worden doorverwezen naar een terzake deskundig arts.

Let op!: Dit is slechts een richtlijn. Elk ziekenhuis heeft een eigen MRSA-protocol, en handel daarom nooit alleen op basis van bovenstaande informatie. Raadpleeg bij twijfel altijd uw ziekenhuishygiënist!

Voorbeelden

Handelwijze medewerker MRSA-positief, afkomstig uit de Richtlijn MRSA, ziekenhuis van de Werkgroep InfectiePreventie:

Download hier de PDF van het bovenstaande schema