Antwoord

MRSA is strikt genomen geen ziekte maar een beroepsaandoening. U bent zelf niet ziek als u MRSA-drager bent, maar u werkt in een omgeving waar veel mensen met een zwakke weerstand of open wonden, katheters, infusen e.d. verblijven. Als zij (via u) MRSA krijgen, kunnen ze er wel ziek van worden omdat wonden en andere huidafwijkingen kunnen gaan infecteren, en zelfs de vitale organen aangetast kunnen worden. Volgens de ARBO-wet mag u daarom niet werken als u MRSA-drager bent, om geen risico te vormen voor derden of de volksgezondheid.

Opmerkingen

Geen.

Bronnen

Voorbeelden

  • Artikel uit Nursingover een verpleegkundige die zelf MRSA heeft gehad en daardoor 15 maanden haar beroep niet kon uitoefenen.