Antwoord

In de meeste gevallen is MRSA bij zorgpersoneel een beroepsaandoening en daarom moet zorgpersoneel naar de ARBO-arts.

Opmerkingen

Het Signaleringsrapport Beroepsziekten 2003 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCVB/AMC) noemt vijf aandachtspunten die volgens het centrum hoge prioriteit hebben. Besmetting op het werk door een beroepsinfectieziekte is er een. In 2002 ontving het NCVB tien MRSA-meldingen.

Volgens bedrijfsarts en specialist beroepsinfectieziekten Harry Stinis van het NCVB is MRSA strikt genomen echter geen ziekte. ‘Ik noem het een beroepsgebonden aandoening. Je bent namelijk niet ziek als je drager bent. Wel mag je geen risico vormen voor de volksgezondheid en volgens de Arbowet geen risico vormen voor derden. Daardoor kan een MRSA-drager niet in de patiëntenzorg werken.’

Bronnen

Voorbeelden

Geen.