Antwoord

Voor maatregelen in de thuiszorg, kunt u terecht op de website van Werkgroep InfectiePreventie waar duidelijke richtlijnen voor MRSA in de thuiszorg te vinden zijn.

Opmerkingen

Overleg ook altijd met uw ARBO-arts! Deze kan in overleg met de arts-microbioloog nader beleid bepalen. Over het algemeen is het aan te raden niet te werken zolang u zelf MRSA heeft. Mensen die thuiszorgbehoevend zijn, kunnen een verzwakte weerstand hebben en daardoor een grotere kans om ziek te worden door de MRSA. Om te voorkomen dat u MRSA overdraagt op cliënten, kunt u dus beter helemaal niet werken.

Bronnen

Voorbeelden

Geen.