Antwoord

89828De Arbo-arts, eventueel na overleg met de arts-microbioloog, zal u vertellen wat u moet doen. Als het voor u niet duidelijk is wat u moet doen en of u wel of niet mag werken, neem dan onmiddellijk telefonisch contact op de Arbo-arts!

Opmerkingen

Welke maatregelen genomen moeten worden, is afhankelijk van of u wel of geen huidafwijkingen heeft. Medewerkers met huidafwijkingen raken sneller gekoloniseerd met stafylokokken en zijn moeilijker te behandelen.

MRSA-positieve medewerkers met huidafwijkingen

  • Als bij u MRSA is vastgesteld en u heeft huidafwijkingen, krijgt u een werkverbod of mag u in elk geval niet werken op afdelingen waar cliënten verblijven.
  • Op de dag dat bekend wordt dat u MRSA-positief bent, worden meteen weer kweken afgenomen van keel, neus, wonden en andere huidafwijkingen.
  • De behandeling met neuszalf (Bactroban) en chloorhexidine vloeibare zeep (Hibiscrub) wordt na het afnemen van de kweken direct gestart op de dag van de kweekuitslagen.
  • Op de 10e, 15e en 20ste dag worden controlekweken afgenomen. U mag pas weer aan het werk als alle 3 sets controlekweken negatief zijn.

MRSA-positieve medewerkers zonder huidafwijkingen

  • Als bij u MRSA is vastgesteld en u heeft geen huidafwijkingen, dan mag u 2 dagen (48 uur) geen werkzaamheden verrichten op afdelingen waar patiënten verblijven.
  • Op de dag dat bekend wordt dat u MRSA-positief bent, worden meteen weer kweken afgenomen van keel, neus, wonden en andere huidafwijkingen.
  • De behandeling met neuszalf (Bactroban) en chloorhexidine vloeibare zeep (Hibiscrub) wordt na het afnemen van de kweken direct gestart op de dag van de kweekuitslagen.
  • Op dag 3 mag u weer werken op de afdeling (dus 2 dagen na bekend worden van de positieve kweekuitslagen).
  • Op dag 5 zullen de kweekuitslagen van dag 1 bekend worden. Zijn 1 of meer hiervan positief, dan krijgt u opnieuw een werkverbod. Vervolgens worden controlekweken afgenomen op de 10e, 15e en 20ste dag. De werknemer mag de werkzaamheden pas hervatten als alle 3 sets controlekweken negatief zijn.
  • Zijn op de 5e dag de kweken van dag 1 negatief, dan mogen de werkzaamheden worden gecontinueerd. Wel dienen nog controlekweken te worden afgenomen op de 10e, 15e en 20ste dag. Ook hier geldt: Is 1 of meer hiervan positief, dan dient opnieuw een werkverbod te worden ingesteld.

De Werkgroep InfectiePreventie raadt aan de medewerker in ieder geval nog eenmaal te controleren, drie maanden na de laatste van de set controlekweken. Langduriger controle kan nodig zijn indien huidafwijkingen (bijvoorbeeld eczeem) aanwezig zijn. Wanneer behandeling met neuszalf en chloorhexidine vloeibare zeep steeds geen resultaat heeft, dient de medewerker te worden doorverwezen naar een terzake deskundig arts (arts-microbioloog).

Bronnen

Voorbeelden

Geen.