Antwoord

Indien u in de gezondheidszorg werkzaam bent, en u blijft gedurende een lange tijd MRSA-positief, kan het zijn dat u uw beroep niet meer kunt uitoefenen omdat u een te groot risico vormt om MRSA over te dragen op patiënten.

Opmerkingen

Omdat u, als ziekenhuismedewerker met MRSA, dagelijks in een omgeving bent met personen met een verzwakte weerstand, is het risico dat u MRSA overbrengt op patiënten groot en daarom mag u geen werkzaamheden uitvoeren waarbij u patiëntencontact heeft. Op de lange termijn kan dit zelfs betekenen dat u uw baan verliest.

Bronnen

Voorbeelden

  • Artikel uit Nursing over een verpleegkundige die zelf MRSA heeft gehad en daardoor 15 maanden haar beroep niet kon uitoefenen.