Antwoord

Voor maatregelen die medewerkers in verpleeghuizen, woonzorgcentra en thuiszorg moeten nemen, verwijzen wij naar de richtlijnen van de Werkgroep InfectiePreventie.

Opmerkingen

Voor maatregelen die medewerkers in verpleeghuizen, woonzorgcentra en thuiszorg moeten nemen, verwijzen wij naar de richtlijnen van de Werkgroep InfectiePreventie. Naast de WIP-richtlijnen kunnen de volgende maatregelen getroffen worden:

  • Zorg voor algemene persoonlijke hygiëne.
  • Verzorg bij voorkeur de patiënt met MRSA als laatste van de dag.
  • Laat medewerkers met huidaandoeningen, zoals eczeem, geen (potentiële) patiënten met MRSA verplegen.
  • Beperk het aantal medewerkers dat MRSA-positieve patiënten verzorgt. Bij voorkeur ervaren verzorgers inschakelen en alleen deze patiënt laten verzorgen.