Antwoord

In Nederland komt MRSA relatief weinig voor vergeleken met andere landen. Om te voorkomen dat MRSA zich verder verspreidt, voeren we in Nederland een speciaal “Search and Destroy”-beleid.

Opmerkingen

Het “Search and Destroy”-beleid houdt het volgende in:

Search

Bij ziekenhuisopname wordt elke patiënt die mogelijk MRSA heeft geïsoleerd verpleegd en er worden kweken afgenomen. Totdat bekend is of deze patiënt wel of geen MRSA heeft, blijft de patiënt geïsoleerd verpleegd. Ook van alle personen die contact hebben gehad met de (verdachte) MRSA-patiënt (dit kunnen dus ook ziekenhuismedewerkers zijn of medepatiënten), moeten kweken worden afgenomen.

Destroy

Patiënten of medewerkers die MRSA-positief blijken te zijn, worden behandeld met zogenaamde decontaminatiemiddelen. Dit zijn neuszalf en een vloeibare zeep waarmee huid en haar gewassen moeten worden. Als de MRSA-bacterie ook een infectie veroorzaakt worden antibiotica ingezet. Met het gebruiken van antibiotica zijn de artsen in Nederland heel voorzichtig omdat bacteriën ongevoelig (resistent) kunnen worden als ze te vaak worden gebruikt.

Vanwege het actieve zoeken naar MRSA via het kweekbeleid, het gematigd toepassen van antibiotica en het preventief isoleren van verdachte MRSA-dragers, komt MRSA in Nederland weinig voor vergeleken met andere landen.

Voorbeelden