Antwoord

In Amerika komt MRSA in ziekenhuizen vaker voor dan in Nederland omdat er minder hygiënemaatregelen genomen worden en er meer antibiotica worden gebruikt. Daarom is de kans om MRSA in het ziekenhuis op te lopen daar groter.

Inmiddels is ook bekend dat in Amerika Community Acquired MRSA (MRSA die ook buiten het ziekenhuis opgelopen kan worden en bij gezonde mensen infecties kan veroorzaken) de meest geïsoleerde verwekker van huid- en weke delen-infecties is bij personen die nog nooit zijn opgenomen geweest in een ziekenhuis.

Opmerkingen

Geen.

Bronnen

Voorbeelden