Antwoord

Er zijn drie belangrijke redenen waarom MRSA in Nederland veel minder voorkomt dan in Duitsland:

Opmerkingen

  1. In Nederland is men in de jaren 80 al begonnen met de bestrijding van MRSA door de invoering van een speciaal MRSA-beleid. Dit beleid bestaat naast het geïsoleerd verplegen van MRSA-positieve patiënten in zorginstellingen uit het actief opsporen (search) en het behandelen van MRSA-positieve mensen om te zorgen dat ze de bacterie kwijtraken (destroy). Het Nederlandse beleid wordt hierom ook wel search-and-destroy beleid genoemd. In Duitsland werd MRSA pas later als veroorzaker van ziekenhuisinfecties erkend, zodat de MRSA zich al veel meer in de Duitse zorginstellingen verspreid had omdat er nog geen beleid werd gevoerd.
  2. Het antibioticagebruik in Nederland is lager dan in Duitsland. Hierdoor raken bacteriën minder snel resistent tegen antibiotica.
  3. Het zorgstelsel zit in Nederland anders in elkaar dan in Duitsland. Ten eerste zijn er in Duitsland twee keer zoveel ziekenhuisbedden per 1000 inwoners als in Nederland (en dus in feite ook twee keer zoveel kans op verspreiding van MRSA), en ten tweede zijn er in Nederland minder medisch specialisten beschikbaar dan in Duitsland. In Duitsland zijn er naast de specialisten in het ziekenhuis namelijk ook specialisten die hun eigen praktijk hebben, net als de huisarts in Nederland. Deze praktijken bieden een extra plaats waar de MRSA-bacterie zich kan verspreiden. Het terugdringen van MRSA is in Nederland mogelijk omdat alle zorginstanties de richtlijnen strikt naleven en hierop gecontroleerd worden door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Verder worden antibiotica heel zorgvuldig ingezet waardoor resistentie minder snel optreedt, en worden MRSA-positieve personen niet alleen in de zorginstelling maar ook in de thuissituatie intensief behandeld tegen dragerschap. Ook werken de verschillende zorginstellingen nauw met elkaar samen op het gebied van MRSA.

Bronnen

  • Euregio MRSA-net Twente/Münsterland

Voorbeelden

 

Bron: RIVM