Antwoord

Over het algemeen zijn de hygiënische maatregelen die genomen worden bij MRSA-patiënten hetzelfde in Nederland en in Duitsland:

  • Geïsoleerde verpleging van MRSA-patiënten;
  • Het dragen van een overjas, muts, mond-neus-masker en handschoenen door bezoekers en personeel bij het betreden van een isolatiekamer en handendesinfectie.

Het verschil zit hem in de manier waarop mensen die mogelijk MRSA hebben, opgespoord worden.

Opmerkingen

In Nederland bestaat in tegenstelling tot Duitsland een actief search-beleid: patiënten worden bij ziekenhuisopname in Nederland ingedeeld in een MRSA-risicocategorie: hoog, matig verhoogd, laag of geen risico op MRSA. Deze categorie bepaalt welke maatregelen ten aanzien van de patiënten genomen worden: Is er hoog risico op MRSA, dan wordt hij geïsoleerd verpleegd; bij matig verhoogd risico worden er kweken afgenomen etc.

In Nederland vallen alle personen die beroepsmatig in nauw contact komen met levende varkens en/of levende vleeskalveren en personen die recentelijk in een buitenlands ziekenhuis opgenomen zijn geweest, in de hoog-risicocategorie en worden dus preventief geïsoleerd verpleegd totdat aan de hand van kweken uitgesloten kan worden dat men MRSA-drager is. Dergelijke patiënten worden in Duitsland niet preventief geïsoleerd.

Bronnen

Voorbeelden