Antwoord

Op een kinderboerderij hebben bezoekers geen nauw contact met grote aantallen varkens. De kans op overdracht van MRSA is daarmee verwaarloosbaar.


Opmerkingen

In het algemeen is het verstandig om na bezoek aan een kinderboerderij en in het bijzonder na contact met dieren, de handen te wassen met water en zeep en zorgvuldig af te drogen.

Let op!: Dit is slechts een richtlijn. Raadpleeg bij twijfel altijd de ziekenhuishygiënist, arts-microbioloog, GGD-arts of huisarts!


Bronnen


Voorbeelden

Geen

.