Antwoord

Om (als de patiënt MRSA blijkt te hebben) zowel de patiënt zelf als zijn medepatiënten te beschermen tegen de ernstige gevolgen van een MRSA-infectie.


Opmerkingen

Het is voor een patiënt die een medische behandeling ondergaat belangrijk om te weten of hij de MRSA-bacterie bij zich draagt. Als de MRSA al op de patiënt leeft als deze wordt opgenomen in het ziekenhuis, kan MRSA bij medische ingrepen zoals beademing of operaties, een infectie tot gevolg hebben. Voor het bestrijden van MRSA is een vroegtijdige en werkzame behandeling met antibiotica noodzakelijk. Een succesvolle genezing hangt af van de juiste antibioticumkeuze. Wanneer geen inventarisatiekweek is uitgevoerd voor of bij opname, is niet bekend of een patiënt MRSA bij zich draagt, en de behandelende arts zal dus bij het optreden van een infectie op basis van ervaring antibiotica inzetten. In de normale Nederlandse situatie zijn deze antibiotica niet werkzaam tegen MRSA.

Samengevat: Er zijn drie belangrijke redenen voor het afnemen van een inventarisatiekweek voor of bij opname:

  • Bescherming van de MRSA-drager: Als dragerschap bekend is dan kan voor de operatie nog geprobeerd worden de patient MRSA-vrij te maken (saneren).
  • Bescherming van andere patiënten: MRSA-dragers worden in het ziekenhuis op een speciale manier behandeld. MRSA-dragers liggen op een eenpersoonskamer en door het gebruik van handschoenen, overjassen, mutsen en mond-neus-maskers door personeel en bezoekers, wordt de overdacht van MRSA op personeel en andere patiënten voorkomen.
  • Het toedienen van de juiste antibiotica bij MRSA-dragers met een infectie.

Bronnen


Voorbeelden

.